Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako specjalista do spraw zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania produktem i marką, także w jednostkach certyfikujących oraz inspekcjach urzędowej kontroli żywności, urzędach celnych, jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym, laboratoriach analitycznych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Badania konsumenckie
2
Towaroznawstwo szczegółowe
3,5
Marketing w gastronomii i hotelarstwie
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
20
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
0
II - Podstawowe
Informatyka stosowana
2
III - Kierunkowe
Integracja systemów zarządzania
3
Monitoring jakości w zakładzie przemysłu spożywczego
1,5
PKW: Warsztaty językowe
2
Statystyczne sterowanie procesami
2
Technologiczne projektowanie wyrobów
2,5
Trendy w produkcji w żywności (funkcjonalna, wygodna, regionalna)
3
Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich
4
Rachunek ekonomiczny w gastronomii
2
Rachunkowość
2
Seminarium dyplomowe 1
1
Seminarium specjalnościowe
2
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka wyżywienia ludności
2
Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumenckich
1
Aspekty środowiskowe w działalności gastronomiczno - hotelarskiej
1,5
Praca magisterska
20
Seminarium dyplomowe 2
2
Trendy rynkowe w gastronomii i hotelarstwie - warsztaty eksperckie
1,5
Zarządzanie zespołem
2
SUMA
30,0