Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka mikrobiologiczna
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ekonomiczne aspekty jakości
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Integracja systemów zarządzania
0
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Monitoring jakości w zakładzie przemysłu spożywczego
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym
0
Przedmiot do wyboru 1
0
Towaroznawstwo szczegółowe
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Zarządzanie marką
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Zarządzanie środowiskowe
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki
480
VII - Inne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informatyka stosowana
0
Język obcy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
0
III - Kierunkowe
Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumenckich
0
Przedmiot do wyboru 2
0
Seminarium kierunkowe
0
Statystyczne sterowanie procesami
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
0
Miernictwo w sterowaniu jakością
0
Technologiczne projektowanie wyrobów
0
Zarządzanie kosztami produkcji
0
Zarządzanie procesowe
0
Zarządzanie projektami
0
VII - Inne
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
0,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka wyżywienia ludności
0
Strategie produktów innowacyjnych
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka odpadami w przemyśle spożywczym
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
15
Praca magisterska
0
Seminarium dyplomowe
0
Zarządzanie ryzykiem
0
SUMA
0,0