Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka mikrobiologiczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekonomiczne aspekty jakości
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Integracja systemów zarządzania
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Monitoring jakości w zakładzie przemysłu spożywczego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym
2
Przedmiot do wyboru 1
2
Towaroznawstwo szczegółowe
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Zarządzanie marką
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Zarządzanie środowiskowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
480
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informatyka stosowana
2
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
III - Kierunkowe
Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumenckich
1
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium kierunkowe
1,5
Statystyczne sterowanie procesami
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
2
Miernictwo w sterowaniu jakością
2
Technologiczne projektowanie wyrobów
2
Zarządzanie kosztami produkcji
2
Zarządzanie procesowe
2
Zarządzanie projektami
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
25,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka wyżywienia ludności
2
Strategie produktów innowacyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka odpadami w przemyśle spożywczym
2
Praca magisterska
20
Seminarium dyplomowe
2
Zarządzanie ryzykiem
2
SUMA
30,0