Menedżer produktu - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Towaroznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Matematyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy ekologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Elementy prawa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy ekonomii
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rachunkowość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wstęp do towaroznawstwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna z biochemią żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Fizyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Statystyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Podstawy marketingu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy metrologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawo żywnościowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Inżynieria materiałowa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mikrobiologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Chemia żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Komunikacja w biznesie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawowe metody analizy żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza instrumentalna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Elementy toksykologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przetwórstwo surowców roślinnych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Przetwórstwo surowców zwierzęcych I (mięso)
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy badań rynku
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Substancje dodatkowe w kształtowaniu jakości żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie produktem i usługą
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Przetwórstwo surowców zwierzęcych II (mleko)
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
60
15
Towaroznawstwo żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Zarządzanie jakością
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Logistyka z dystrybucją
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Marketing produktu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Procedury celne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Audyt systemów zarządzania
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Bezpieczeństwo żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy usług gastronomicznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Towaroznawstwo opakowań
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka energią i środowiskiem
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Morfologia i analiza trendów
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium w zakresie kształcenia
2
ZAL-O
Seminarium
30
e-biznes
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekotechnologie w przetwórstwie żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Profilaktyka i edukacja żywieniowa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa
15
ZAL
Inne zajęcia
125
Prezentacja produktu i sprzedaż
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przechowalnictwo i magazynowanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Trendy w produkcji żywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie zasobami ludzkimi
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0