Moduł przedmiotów humanizujących 2

2023Z

Kod przedmiotu0000SX-MPH2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowapodaje prowadzący
Literatura uzupełniająca
Uwagi