Arytmetyka modularna i komputerowa

MODULAR AND COMPUTER ARITHEMETIC

2021L

Kod przedmiotu20S1O-AMIK
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi