Narzędzia informatyczne

Computer science tools

2021Z

Kod przedmiotu20S1O-NARZEINF
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweX. Grafika wektorowa. HTML. Matlab.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:TeX. Grafika wektorowa. HTML. Matlab.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tobias Oetiker, Tobias Oetiker et al., 1) Tobias Oetiker, Tobias Oetiker et al.,, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε, www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/, 2007 2) Barbara Osuchowska, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Biblioteka PTWK, 1988 3) Mark Pilgrim, Dive Into HTML5, Mark Pilgrim, 2011 4) Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, Matlab i Simulink Poradnik użytkownika, Helion, 2018 , www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/, 2017 2) Barbara Osuchowska, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Biblioteka PTWK, 1988 3) Mark Pilgrim, Dive Into HTML5 , Mark Pilgrim, 2011 4) Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, Matlab i Simulink Poradnik użytkownika, Helion, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi