Pakiet MATLAB

2023Z

Kod przedmiotu20S1O-PMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi