Praktyka zawodowa

2023L

Kod przedmiotu20S1O-PRAKTZAW
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi