Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2021Z

Kod przedmiotu20S1O-PRZEDS
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorstwa.Otoczenie przedsiębiorstwa. Działania rynkowe przedsiębiorstw. Planowanie działalności. Ocena możliwości działania. Ryzyko w działalności i wybrane przykłady jego minimalizacji
Cel kształceniaCelem kształcenia jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko oraz zdolności do jej zmiany na swoją korzyść.
Literatura podstawowa1) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017 2) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2010 3) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 4) Steinerowska-Streb I. , Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca1) Cieślik J., wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Przedsiębiorczość dla ambitnych, 2006r., tom
Uwagi