Seminarium licencjackie 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1O-SEMLIC1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń:Referaty z tematyki pracy licencjackiej. Uzupełniające wiadomości potrzebne do napisania prac licencjackich
Opis wykładówIUM:Referaty z tematyki pracy licencjackiej. Uzupełniające wiadomości potrzebne do napisania prac licencjackich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi