Technologie informacyjne

INFORMATION TECHNOLOGY

2021Z

Kod przedmiotu20S1O-TECHINF
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi