Wykład specjalizacyjny 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1O-WYKSPEC1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówównania różniczkowe zwyczajne. Procesy ewolucyjne. Interpretacja geometryczna i fizyczna. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań. Numeryczne wyznaczanie rozwiązań. Stabilność punktów równowagi. Funkcja Lapunowa. Analiza przestrzeni fazowej. Układy liniowe i nieliniowe. Bifurkacje. Chaos deterministyczny. Modele dyskretne. Modele pojedynczej populacji: model Malthusa, model Verhulsta. Modele oddziaływań między dwiema populacjami: model Lotki-Volterry, układ konkurujących gatunków, symbioza. Modele epidemiologiczne. Modele wzrostu nowotworu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi