Zarządzanie projektami

2022L

Kod przedmiotu20S1O-ZPROJ
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi