Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2

Subject taught as part of the general academic module

2022Z

Kod przedmiotu0000SX-MHS30II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi