Analiza matematyczna II

2021Z

Kod przedmiotu20S2O-AMII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Maurin , Analiza cz.2, PWN, 2010 2) M. Flanders, Teoria form różniczkowych, PWN, 1969 3) Spivak, Analiza na rozmaitościach, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi