Historia matematyki

History of mathematics

2022Z

Kod przedmiotu20S2O-HISMAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówatematyka Egipcjan i Babilończyków. Początki geometrii pitagorejskiej. Matematyka w Złotym Wieku Grecji. Elementy Euklidesa i dzieła Archimedesa. Rozwój i znaczenie matematyki arabskiej. Dokonania matematyków w XVI i XVII wieku. Osiągnięcia Eulera i innych matematyków XVIII wieku. Rozwój algebry abstrakcyjnej i rygoryzacja analizy matematycznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi