Logika matematyczna

Mathematical logic

2022L

Kod przedmiotu20S2O-LOGMAT
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach., t. brak, PWN, 2006, s. brak 2) E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, t. brak, Chapman & Hall, 1997, s. brak 3) J. Słupecki, K. Hałkowska, K. Piróg-Rzepecka, Logika matematyczna, t. brak, PWN, 1999, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi