Mathematical modelling of systems

2021L

Kod przedmiotu20S2O-MMoS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Modele i modelowanie. Automaty komórkowe. Optymalizacja. Metody gradientowe. Algorytmy genetyczne. Modelowanie dynamiki chorób zakaźnych. Metody Monte-Carlo. Błądzenie losowe. Elementy teorii gier
Opis wykładówIA LABORATORYJNE:Modele i modelowanie. Automaty komórkowe. Optymalizacja. Metody gradientowe. Algorytmy genetyczne. Modelowanie dynamiki chorób zakaźnych. Metody Monte-Carlo. Błądzenie losowe. Elementy teorii gier.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi