Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2021L

Kod przedmiotu20S2O-PRAKTZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:Wykonywanie zadań postawionych przez przedstawiciela firmy, która studenta przyjmuje na praktykę. Część praktyki wykonywana samodzielnie, część w kontakcie z zakładowym opiekunem praktyki
Opis wykładówI ZAWODOWE:Wykonywanie zadań postawionych przez przedstawiciela firmy, która studenta przyjmuje na praktykę. Część praktyki wykonywana samodzielnie, część w kontakcie z zakładowym opiekunem praktyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi