Wykład specjalizujacy 2

2021L

Kod przedmiotu20S2O-WYKS2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład specjalizacyjny
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCJALIZACYJNY:Przestrzenie topologiczne, kompleksy symplicjalne, kompleksy komórkowe, przykłady kompleksów symplicjalnych i komórkowych. Homologie singularne i symplicjalne. Przestrzenie metryczne. Budowanie kompleksów symplicjalnych z danych. Kompleks Cecha. Nerw kompleksu Cecha. Wykorzystanie nakryć i nerwów do eksploracji danych i algorytm Mappera. Przykłady zastosowań
Opis wykładówSPECJALIZACYJNY:Przestrzenie topologiczne, kompleksy symplicjalne, kompleksy komórkowe, przykłady kompleksów symplicjalnych i komórkowych. Homologie singularne i symplicjalne. Przestrzenie metryczne. Budowanie kompleksów symplicjalnych z danych. Kompleks Cecha. Nerw kompleksu Cecha. Wykorzystanie nakryć i nerwów do eksploracji danych i algorytm Mappera. Przykłady zastosowań.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi