Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2020L

Kod przedmiotu2320S2-MK-PDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWybrane przedmioty z semestrów wcześniejszych, w zaleśności od tematyki pracy
Wymagania wstępneWiadomości zdobyte w toku studiów.
Opis ćwiczeńTematykę pracy dyplomowej określa promotor.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCel: napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami pisania prac w dziedzinie.
Literatura podstawowa1) różni autprzy, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca1) różni autorzy, wyd. różne, określa promotor każdorazowo, tom
Uwagibrak