Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2019L

Kod przedmiotu2320S2-PRAKTZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńustalane każdorazowo przez opiekuna praktyki.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest weryfikacja w praktyce zdobytych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Literatura podstawowa1) różni, brak lub literatura zalecana przez konkretną firmę, w której student odbywa praktykę, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak