Pakiety statystyczne

Statistics package

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-PSTAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającerachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna
Wymagania wstępnezmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, parametry zmiennej losowej, próba, estymatory, testy statystyczne
Opis ćwiczeńRozkład empiryczny. Statystyki opisowe. Estymacja przedziałowa. Testy istotności dla wartości średniej. Modele liniowe. Regresja nieliniowa na wybranych przykładach.
Opis wykładów wykładów z tego przedmiotu nie ma
Cel kształceniaprzedstawienie studentom narzędzi komputerowych umożliwiających analizę danych
Literatura podstawowa1) Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Helion, 2012 2) Conrad Carlberg, Analiza statystyczna Microsoft Excel 2010 PL , Helion, 2012
Literatura uzupełniająca1) wyd. StatSoft, Internetowy podręcznik statystyki, tom
Uwagi