Seminarium magisterskie 2

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-SEMG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona,
Wymagania wstępneZakres wiedzy podstawowej zdobytej w trakcie studiów pierwszego stopnia
Opis ćwiczeń- Ćwiczenia mają charakter informacyjno-seminaryjny. Rok II poświęcony jest usystematyzowaniu wcześniej nabytej wiedzy niezbędnej do realizacji pracy magisterskiej. W szczególności omówione zostaną następujące tematy: zagadnienia z teorii funkcji jednolistnych, wybranych podklas funkcji jednolistnych (zagadnienia współczynnikowe, problemy geometryczne)
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium na roku II jest usystematyzowanie wiedzy zdobytej w trakcie całych studiów oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego
Literatura podstawowa1) F. Leja, Funkcje zespolone, PWN, 2006, s. 1-158 2) B.W. Szabat, Wstęp do analizy zespolonej, PWN, 1974, s. 1-254 3) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, 1988, s. 212-335 4) W. Duren, Univalent functions, PWN, 1983 5) A.W. Goodman, Univalent functions, Polygonal Pub House, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi-