Teoria estymacji

2019L

Kod przedmiotu2320S2-TE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 2) E. L. Lehmann, Teoria estymacji, PWN, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi