Wykład specjalizujacy 1

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-WYKS1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.L. Duren, Univalent functions, Springer Science & Business Media, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi