Wykład specjalizujacy 2

2019L

Kod przedmiotu2320S2-WYKS2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji. Problemy ekstremalne w klasie funkcji jednolistnych i jej podklasach.
Cel kształceniaPoszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień geometrycznej teorii funkcji jednolistnych. Zagadnienia ekstremalne.
Literatura podstawowa1) W. Duren, Univalent funtions, PWM, 1983 2) A.W. Goodman, Univalent funtions, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi-