Wykład specjalizujacy 3

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-WYKS3
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówTeoria podporządkowania funkcji analitycznych.
Cel kształceniaDoskonalenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień geometrycznej teorii funkcji jednolistnych
Literatura podstawowa1) F. Leja, Funkcje zespolone , PWN, 2006 2) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, 1988 3) P. Duren, Univalent functions, PWN, 1983 4) A.W. Goodman, Univalent functions, Polygonal Pub House, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi-