Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1

2021Z

Kod przedmiotu0000SX-MHS30I
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Calhoun C., Społeczeństwo obywatelskie a sfera publiczna, t. 3, Roczniki Nauk Społecznych, 2011, s. 9-27 2) Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Toruń, 2012 3) Załęski P.S., Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi