Analiza funkcjonalna

2021L

Kod przedmiotu20S2-AF
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Rudin, Analiza funkcjonalna, PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi