Algebra II

2021L

Kod przedmiotu20S2-AII
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Browkin Jerzy, Wybrane zagadnienia algebry , PWN Warszawa, 1968 2) Bryński Maciej, Elementy teorii Galois, Alfa Warszawa, 1985 3) Białynicki-Birula Andrzej, Algebra, PWN Warszawa, 1971
Literatura uzupełniająca
Uwagi