Analiza matematyczna II

2021Z

Kod przedmiotu20S2-AMII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Maurin, Analiza cz.2, PWN, 2010 2) M. Flanders, Teoria form różniczkowych, PWN, 1969 3) M. Spivak, Analiza na rozmaitościach, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi