Elementy matematyki ubezpieczeń na życie

2021Z

Kod przedmiotu20S2-EMUNZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B.Błaszczyszyn, T.Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi