Elementy teorii ryzyka

2021L

Kod przedmiotu20S2-ETR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) N. Bowers, H. Gerber, J. Hickman, D. Jones, C. Nesbitt, Actuarial Mathematics , Society of Actuaries, 1997 2) W. Ostasiewicz (red.), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi