Język obcy II.1

2021Z

Kod przedmiotu20S2-JOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wilfried Krenn, Herbert Puchta, 2015r., "Motive A1", wyd. Hueber
Literatura uzupełniająca
Uwagi