Logika matematyczna

Mathematical logic

2022L

Kod przedmiotu20S2-LOGMAT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Marek, J. Onyszkiewicz., "Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach", PWN 2006; 2) E. Mendelson, "Introduction to Mathematical Logic", Chapman&Hall 1997.
Literatura uzupełniająca
Uwagi