Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2022L

Kod przedmiotu20S2-MK-PDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autprzy, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi