Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2021L

Kod przedmiotu20S2-PRAKTZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, brak lub literatura zalecana przez konkretną firmę, w której student odbywa praktykę, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi