Pakiety statystyczne

Statistics package

2021Z

Kod przedmiotu20S2-PSTAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Helion, 2012 2) Conrad Carlberg, Analiza statystyczna Microsoft Excel 2010 PL , Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi