Równania różniczkowe II

2021Z

Kod przedmiotu20S2-RRII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Borsuk, Wykłady z równań różniczkowych i całkowych, UWM, 2000 2) Evans Lawrence C., Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, 2012 3) Filippow A., Zbiór zadań z równań różniczkowych, Moskwa, 2004 4) Kącki E., Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki, PWN, 1995 5) Niedoba J., Niedoba W., Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, AGH, 2001 6) Palczewski A., Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi