Seminarium magisterskie 1

2021L

Kod przedmiotu20S2-SEMG1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duren, Univalent functions , PWN, 1983 2) W. Goodman, Univalent functions , Polygonal Pub House, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi