Seminarium magisterskie 2

2022Z

Kod przedmiotu20S2-SEMG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) F. Leja, Funkcje zespolone, PWN, 2006, s. 1-158 2) B.W. Szabat, Wstęp do analizy zespolonej, PWN, 1974, s. 1-254 3) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, 1988, s. 212-335 4) W. Duren, Univalent functions, PWN, 1983 5) A.W. Goodman, Univalent functions, Polygonal Pub House, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi