Seminarium magisterskie 3

2022L

Kod przedmiotu20S2-SEMG3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Birkhoff, Lattice theory, AMS, 1967 2) G.Gratzer, Lattice theory: Foundation, Springer, 1978 3) S. Lang, Algebra, PWN, 1973 4) J. Browkin, Teoria ciał, PWN, 1978 5) A. Hatcher, Algebraic topology, Cambridge Univ. Press, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi