Teoria estymacji

2021L

Kod przedmiotu20S2-TE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 2) E. L. Lehmann, Teoria estymacji, PWN, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi