Wykład specjalizujacy 1

2021Z

Kod przedmiotu20S2-WYKS1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) --, 1) M. Spivak, 2006r., "Analiza na rozmaitościach", wyd. PWN, 2) K. Maurin, 2010r., "Analiza", wyd. PWN, t.2., t. --, --, --, s. --
Literatura uzupełniająca
Uwagi