Wykład specjalizujacy 2

2021L

Kod przedmiotu20S2-WYKS2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duren, Univalent funtions, PWM, 1983 2) A.W. Goodman, Univalent funtions, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi