Wykład specjalizujacy 3

2022Z

Kod przedmiotu20S2-WYKS3
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) F. Leja, Funkcje zespolone , PWN, 2006 2) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, 1988 3) P. Duren, Univalent functions, PWN, 1983 4) A.W. Goodman, Univalent functions, Polygonal Pub House, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi