Zaawansowane metody numeryczne

Advanced numerical methods

2022Z

Kod przedmiotu20S2-ZAMENUM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005 2) A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 3) A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa: wprowadzenie do obliczeń zautomatyzowanych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994 4) A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, Springer-Verlag New York, Inc., 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi