Algebra 1

2022Z

Kod przedmiotu20S1-ALGE1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciej Bryński, Jerzy Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry , PWN, 1978 2) K. Szymiczek, Zbiór zadań z teorii grup, PWN, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi